Adatkezelési tájékoztató


Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.meska.hu (továbbiakban Honlap) adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. A Honlap a Meska.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonában és üzemeltetésében áll.

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön, mint a Honlap Felhasználója személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően.

A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő:

Név: MESKA.HU Kft.
Székhely: 2017 Pócsmegyer, Móricz Zsigmond út 2.
Levelezési cím: 2017 Pócsmegyer, Móricz Zsigmond út 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-197708
Bejegyző Bíróság: Budapest Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 14260960-2-13
E-mail cím: meska kukac meska pont hu

Szolgáltató a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jogi közleménnyel kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: meska kukac meska pont hu

A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.meska.hu/Static/privacy_policy felületen.

A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. E módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jogszabály változások vagy hatósági előírások miatt is szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt!

Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén a Szolgáltató újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. REGISZTRÁCIÓ

  1. A regisztrációval a Honlap egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el.
  2. A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a Szolgáltatótól a regisztráció során megadott személyes adatait törlését. A Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását a Honlap láblécének Segítség, Kapcsolat menüjére kattintva kérheti. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap.
  3. Továbbá, ahhoz, hogy valaki teljes jogú Felhasználóvá váljon (eladói és vásárlói jogosultsággal is rendelkező felhasználó), további adatok megadása is kötelező a regisztráció befejezését követően ahhoz, hogy Meska bolt nyitására és ezáltal termék feltöltésre és azoknak a Honlapon keresztül történő értékesítésére váljon jogosulttá.
  4. A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé.
  5. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.
  6. A kezelt adatok köre: e-mail cím. Teljes jogú Felhasználó esetén: név, e-mail cím, cím, telefonszám, míg eladó esetén továbbá adószám.
  7. Szolgáltató a megadott e-mail címet ellenőrzi, de a további személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
  8. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (pl. hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
  9. A regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük.
  10. A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a Honlapon keresztül lehet megtenni. A törlést a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti.
  11. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációval létrehozott profilt törölni nem tudja abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik Felhasználó termékét például értékelte, vagy kedvencnek jelölt egy eladót, vásárlót, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett fiókjával, mellyel kapcsolatba került más felhasználókkal. Az értékelés ugyanis a törlést követően az értékelt Felhasználó oldalán is látható marad mindaddig, amíg az értékelt Felhasználó nem kéri saját regisztrációjának törlését. A törlés kéréséig a Felhasználó profilja inaktív státuszba kerül. Az inaktiválás oka, hogy a Felhasználó Honlapon folytatott tevékenysége (pl. más Felhasználó értékelése) más Felhasználóhoz is kapcsolódik, ezért az ilyen tevékenységek törlésére kizárólag a másik Felhasználó(k) rendszerből való törlésével megvalósítható. Természetesen az inaktív profil eltűnik a Honlap nyilvános felületeiről és minden személyes adat eltávolításra kerül róla, tehát nem hozzáférhető a nyilvánosság számára és nem vonható le a Felhasználóra vonatkozó bárminemű következtetés. Szolgáltató kéri a Felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
 2. HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

  1. A Szolgáltató rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól és az oldalon elérhető termékekről a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
  2. A hírlevélre való feliratkozás és így a Szolgáltató adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. A Szolgáltató hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat a Szolgáltató visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében a Szolgáltató az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.
 3. BIZTONSÁGI CÉLÚ ADATKEZELÉS

  1. Biztonsági adategyeztetés céljából a Szolgáltató a regisztrációs adatok megfelelősségét végzi. Ez esetben Szolgáltató, a Felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti, a regisztrációs adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a Felhasználó e-mail útján scannelve, vagy postai úton küldhet meg Szolgáltató részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat Szolgáltató a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárol, mivel a Felhasználó által megküldött fénymásolatokat a biztonsági adategyeztetés lezárultával Szolgáltató megsemmisít. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Szolgáltató, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt Felhasználó részére.
 4. PIAC-ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

  1. A piackutatást és közvélemény-kutatást személyes adatok felhasználásával kizárólag az Ön hozzájárulásával végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek egy adott piac-és közvéleménykutatási kérdőíven felvételre kerülnek.
  2. Ilyen személyes adatok lehetnek: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, lakcíme, neme, családi állapota, gyermekei száma, iskolai végzettsége.
  3. Az így megadott személyes adatokat, az adatfelvételtől számított 1 évig kezeljük, ha Ön, mint érintett korábban nem kéri személyes adatai törlését a kérdőív visszaigazoló e-mail címre válaszolva, e-mail címen.
  4. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.
  5. A Szolgáltató önkéntes alapú anonim piackutatást a Szolgáltató-tól független, külső rendszerek használatával biztosítja.
  6. Az anonim piackutatás során a Szolgáltató személyes adatot nem kezel.
 5. ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

  1. A Szolgáltató látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics, Gemius).
  2. A külső szolgáltatók részére a Szolgáltató személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.
 6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

  1. A Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybevételét.
  2. A Weboldalt kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, a pénzügyi elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
  3. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.
  4. A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.
  5. A Szolgáltató az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatat:
   1. Név: WISK-Konto Kft.
    Cím: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. fszt. 3.
   2. Név: 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
    Cím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. fsz. 7.
   3. Név: Victorinet-Internet Kft
    Cím: 1025 Budapest Cseppkő u 34.
  6. Bankkártyás fizetés esetén felmerülő reklamáció (chargeback igény) elbírálásakor, szerződéses kötelezettség (GDPR 6. Cikk b) pont) teljesítése érdekében adatok továbbításra kerülnek a magyar jog alatt működő Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.; adószám: 25353192-2-43; e-mail: compliance@barion.com) fizetési szolgáltató felé, aki adatkezelőként az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció adatai (beleértve a termékek nevét, árát, a nyújtott kedvezményeket és szállítási díjat, dátum, időpont, azonosítószáma), IP cím, szállítási cím, számlázási cím, a vevő által megrendelt termék vevő általi átvételét igazoló dokumentumon szereplő adatok (ha az az a Szolgáltató felé továbbításra került).
  7. Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Liechtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk.
  8. Az Ön személyes adatát a Szolgáltató saját üzemeltetésű, illetve megbízott adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja.
  9. Ha nemzetközi, EGT-n kívüli adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!
 7. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

  1. Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a Szolgáltatónál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát.
  2. Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot a Szolgáltató csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  3. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt a Szolgáltató minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.
 8. ADATOK BIZTONSÁGA

  1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
  2. Szolgáltató a Honlapon keresztül értékesítő eladók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
  3. A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket a Szolgáltató úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:
   • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
   • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   • változatlansága igazolható (adatintegritás);
   • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  4. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi
   • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
   • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
   • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
  5. A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
  6. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  7. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembevétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.
 9. JOGORVOSLATOK

  1. Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
   • joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
   • joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
   • joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
   • joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
   • joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
   • joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk),
   • joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
   • joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
  2. Ön továbbá a Szolgáltató adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá jogorvoslatként a Szolgáltató-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
  3. Ha a Szolgáltató, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá, ha személyiségi jogát a Szolgáltató, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.
 10. (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)
  1. A Szolgáltató "cookie"-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a Szolgáltató oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a Szolgáltató cookie-t helyezzen el.
  2. A Szolgáltató "cookie"-kat használ, hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja a Szolgáltató oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén a Szolgáltató cookie-t helyezzen el.
  3. A Szolgáltató az alábbi típusú cookie-kat használja:
   1. Session (munkamenet) cookie

    1. Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. A session cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja a Szolgáltató, hogy a meska.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).
   2. Állandó (persistent) cookie

    1. Állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa.
    2. A Szolgáltató által telepített cookie-k a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak.
   3. Külső szervezetek által telepített cookie

    1. Cookie-kat a Szolgáltató hirdetést kiszolgáló partnerei is használnak.
    2. A partnerek által üzemeltetett szerverek a https://www.meska.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le.
    3. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.
    4. A Szolgáltató Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a https://www.meska.hu látogatása során jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk azokról a látogatókról, akik a Szolgáltató hirdetéseit, vagy a https://www.meska.hu oldalt böngészték.
    5. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg.
    6. A Facebook-képpont használata során személyes adatok kezelésére, felvételére nem kerül sor a Szolgáltató által.
    7. A Facebook számára a Facebook-képpont (Pixel) használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a https://www.meska.hu böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon.
    8. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
    9. A Szolgáltató Google remarketing eszközöket használ, mely alapján a www.meska.hu böngészését követően a látogatók számára a Google egyéb webhelyeken való böngészéskor, a Szolgáltató termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos egyedi tartalmak jelenhetnek meg (remarketing).
    10. A Google számára a remarketing eszközök használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.meska.hu böngészése közben a Google egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Google mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon.
    11. A személyre szabott hirdetésekről bővebb információ itt érhető el: https://safety.google/privacy/ads-and-data/.
    12. A Szolgáltató Pinterest Ads remarketing eszköz felhasználásával, személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg a Pinteresten.
    13. A Pinterest számára a Pinterest Ads használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a https://www.meska.hu böngészése közben a Pinterest egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Pinterest, mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon.
    14. A Pinterest Ads szolgáltatással kapcsolatos és a Pinterest Ads személyre szabott hirdetések tiltásával kapcsolatosan részletes teendőkről további információt itt találhat: https://help.pinterest.com/hu/article/personalized-ads-on-pinterest.
  4. Cookie-k tiltása

   1. Ha szeretné letiltani a Szolgáltató által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a Weboldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.
   2. Külső partnerek által telepített cookie-k tiltását egyes partnereinknél is elvégezheti:
    1. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , vagy https://myaccount.google.com/data-and-personalization
    2. Facebook-képpont esetén a hirdetés jobb felső sarkában az "X" vagy a lefelé mutató nyíl gombra kattintva válassza a Miért látom ezt? pontot, majd Beállítások menüpontban tudja letiltani a követést.
    3. További információ: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_dialog_v2
    4. A Google remarketing cookie-k tiltása itt végezhető el: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu
    5. A Pinterest Ads cookiek tiltása itt végezhető el: https://policy.pinterest.com/hu/cookies
 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  1. Egy termék fotójának a Honlapra történő feltöltésével a Felhasználó vállalja, hogy a feltöltött képeket Szolgáltató felhasználhatja korlátozás nélkül a Honlap reklámozása céljából, természetesen a kép tulajdonosának megjelölésével.
  2. Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát, illetve jogos érdekeit, valamint a hatályos jogszabályokat nem sértik.
  3. Ha a Felhasználó a Weboldal igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
  4. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁFF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2023. május 16.
Minden jog fenntartva!
Meska.hu Kft.

2023. május 16-ig érvényes Adatkezelési Tájékoztató
2019. február 1-ig érvényes Adatkezelési Tájékoztató
2016. november 2-ig érvényes Adatkezelési Tájékoztató