Általános Felhasználási Feltételek


Jelen megállapodás (Szerződés) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek a www.meska.hu és a www.alkotokboltja.hu internetes oldalak használata során (Szolgáltatás). Az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" gombra való kattintással Ön szerződést köt a MESKA.HU Kft-vel (Üzemeltető), amellyel Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A MESKA.HU Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy a meska.hu oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

1. Regisztráció, felhasználói fiók

1/1. A MESKA.HU Kft. által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális szerződést az érvényben lévő törvény értelmében. A regisztráció során a felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles azt felhasználói adataiban rögzíteni. Amennyiben a MESKA.HU Kft. tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy előzetes jóváhagyás nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

1/2. A MESKA.HU Kft. két regisztrációs szintet tartalmaz a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználók érdekében. Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne, abban az esetben a regisztrációkor a következő adatok valós megadása szükséges: teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím. A regisztráció során a Meska ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.
Teljes jogú felhasználóvá váláskor, azaz amikor a felhasználó vásárlási és eladási jogosultsággal is rendelkezik, szükséges továbbá a bankszámlaszám és a számlázási információk megadása is.

1/3. A Meska oldalaira történő regisztrációval és termékek fotóinak feltöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerbe feltöltött fényképeket a MESKA.HU Kft. a weboldalakat népszerűsítő reklámcélokra felhasználja.

2. A Meska.hu, mint közvetítő szolgáltató

2/1. A MESKA.HU Kft. a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a MESKA.HU Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.
Fentiekből következik, hogy a MESKA.HU Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége a meghirdetett termék valódiságáért, minőségéért, legalitásáért, és a tranzakció tényleges megvalósulásáért. Így bárminemű vita kialakulásakor Ön mentesíti a MESKA.HU Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

2/2. A felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Ebből kifolyólag a felhasználó kötelessége gondoskodni arról, hogy az elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon nem sértik. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a felhasználó felel az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kárért, kiadásért.

3. Szolgáltatás díjazása

3/1. Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, felhasználói fiók fenntartása, hírlevelek, vásárlás, levelezés, kívánság megjelenítése, mottó megjelenítése, szemezgető összeállítás, tematikus ajánló összeállítása, kedvencelés, Meska kirakat.

3/2. Díjköteles szolgáltatások: A Meska.hu weboldalon bizonyos szolgáltatások igénybevétele díjköteles. A díjköteles szolgáltatások: termékfeltöltés, eladás, ajándékkeresőben való szereplés, bemutatkozó interjú. A meska.hu és az alkotokboltja.hu oldalra történő termékfeltöltés esetén termékenként 30 Ft feltöltési díj fizetendő, az eladások után pedig a meska.hu oldalon a vételi ár 4%-a, az alkotokboltja.hu-n pedig a vételi ár 6%-a. Egy feltöltött termék a megvásárlás pillanatáig, illetve legfeljebb 4 hónapon keresztül (120 nap) marad a meska.hu és az alkotokboltja.hu oldalán, amennyiben a felhasználó előre feltölthető egyenlege pozitív értéket mutat. Ha az egyenleg összege 0 Ft alá csökken, akkor a feltöltött termékek 14 nap elteltével eltűnnek a Meska/Alkotók boltja nyilvános felületeiről. Ha a terméket nem vásárolják meg, akkor a négy hónap lejárta után automatikusan inaktív státuszba kerül és eltűnik a Meska/Alkotók boltja nyilvános felületeiről. Ebben az esetben lehetőség van a termék újra feltöltésére, a 30 Ft-os feltöltési díj ellenében. A feltöltési díjat a Meska minden esetben felszámolja, a termékfeltöltés pillanatában. A díj abban az esetben is fizetendő, amennyiben a terméket annak jogellenessége, szabálytalansága, jelen feltételekben leírt minőségi követelmények nem teljesítése stb. miatt a Meska eltávolítani kényszerül. Az Interjúk menüben való szereplés díjköteles, díja a felhasználó által a jelentkezés pillanatában tett ajánlati ár értékével egyezik meg, melynek megtérítésével az alkotóval készült interjú egy hétig szerepel a nyitólapon. Ajándékkeresőben való megjelenés: megjelölt jellemzőnként 1 Ft, termékenként az első 3 megjelölés ingyenes. A MESKA.HU Kft. jogosult a díjak módosítására, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles a felhasználókat 15 nappal az életbe lépés előtt tájékoztatni.

3/3. Díjfizetés menete:
A Meska és az Alkotók boltja fizetős szolgáltatásait előfizetéses rendszerben lehet igénybe venni: a felhasználó előre feltölthető egyenlegéből kerül levonásra az igénybe vett szolgáltatások költsége. A fizetés kizárólag banki átutalással lehetséges. A minimálisan befizethető díj 1 000 Ft. Az utalás beérkezéséről a Meska értesítőt küld belső üzenetben, és a befizetésről a Meska.hu Kft. elektronikus számlát állít ki, amely .pdf formátumban feltöltésre kerül a felhasználó Fiókom/Meska egyenlegem-számlázás menüpontjába. Amennyiben a felhasználó feltöltött egyenlegének összege 0 Ft alá csökken, termékei még további 14 napig érhetőek el a Meska/Alkotók boltja felületein. Az egyenleg feltöltésének hiányában a 14 napos határidőt követően termékei és boltfelülete eltűnik a Meska/Alkotók boltja nyilvános felületeiről. Ha az egyenleg befizetésének hiányában egy bolt a 14 napos határidő lejártát követően inaktiválásra kerül, a késedelmes fizetést követő 4 hónapig nem élhet a 14 napos haladékkal, tehát egyenlege 0 Ft alá csökkenésekor boltja azonnal eltűnik az oldalról. A befizetett összeg időkorlát nélkül felhasználható, a fel nem használt összeg visszaigénylésére azonban nincs lehetőség.

Amennyiben a szolgáltatás megfizetése nem banki átutalással történik (pl. banki készpénzes befizetéssel, postai utalással, stb.), úgy a MESKA.HU Kft. 500 Ft különeljárási díjat vezet a felhasználó egyenlegére. A külföldről érkező utalások esetén az utalás banki költségeit a MESKA.HU Kft. költségként továbbhárítja a felhasználó részére. A MESKA.HU Kft. minden felhasználó részére biztosít egy 24 jegyű magyarországi bankszámlaszámot, amelyre a felhasználó egyenlegének felöltését utalhatja.

4. Eladás menete

4/1. A MESKA.HU Kft. által működtetett weboldalakon eladásra az a felhasználó jogosult, aki megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat és megfelel a Meska minőségi követelményeinek.

4/2. A meska.hu weboldalra termék csak az alábbi követelmények teljesítése esetén tölthető fel:

Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet a felhasználó részben vagy teljesen, valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával saját maga készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit az eladó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt hozzá.

Egyedi hozzáadott érték, minőség: A Meskára csak a felhasználó által készített, kellő egyedi hozzáadott értékkel rendelkező termék tölthető fel, ahol a leírásból egyértelműen kiderül, hogy mi az, amit a készítő tett hozzá a termékhez, és mi az, amit készen vásárolt hozzá. A készen vásárolt alapanyagok egyszerű összeillesztésével készült termékek csak abban az esetben jeleníthetőek meg a Meskán, ha az adott boltban összetettebb munkák is megtalálhatók ugyanabban a technikában, bizonyítva ezzel a készítő jártasságát az adott technikában. Az egyszerű termékek legfeljebb a bolt aktuális választékának 50%-át tehetik ki az adott technikán belül, abban az esetben, ha a készen vásárolt felhasznált alapanyagok nem keltenek kommersz összhatást (pl. készen vett óra láncra felfűzve). Csak olyan termék jeleníthető meg, amit az alkotó a technikában szerzett megfelelő jártassággal készített el. 

Termékfotó: A Meskán csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.

Kategorizálás, technikák, ajándékkereső használata: A terméknél csak a valóban releváns kategóriák, alkalmazott technikák, színek és ajándékkereső paraméterek jelölhetők meg. Nem azért jelölhető meg 4 kategória, hogy azt minden esetben kihasználjuk, ezért kérjük, csak a termékre valóban jellemző megjelöléseket válaszd. Tipikus hibák: kiegészítő kategóriába csak olyan termékeket várunk, melyet az alkategóriái körülhatárolnak; nem minden varrott termék patchwork is egyben; csak a valóban férfiaknak is vonzó termékeket válaszd ezzel a megjelöléssel, filc felhasználásával készült termékek nem nemezeltek, stb.

Termék címe, leírása: A leírás kimerítő termékleírással rendelkezzen, ami minimálisan tartalmazza a termék méretét, funkcióját, készítésének módját, hogy az eladó pontosan mit készített rajta, milyen minta felhasználásával (saját tervezésű-e vagy sem), és egyéb releváns használati jellemzőket: hogyan tisztítható, hogyan tárolható, tehát minden információt írj le, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni. A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon megkülönböztető, egyedi nevet.

Privát elérhetőségek: Privát elérhetőségek (e-mail cím, honlapcím, telefonszám, stb.) továbbra sem adhatóak meg sehol a Meskán: sem a feltöltött fotókon, sem a bolt-, profil-, termékoldal leírásaiban, sem pedig belső üzenetben. Tilos továbbá a kapcsolatfelvétel egyéb módjára történő utalás. A belső üzenetben megrendelt és elkészült termékeket a Meskára feltöltve, és az oldalon kosárba téve juthattok hozzá egymás elérhetőségeihez.

Mesefigurás termékek: A Meskán nem jeleníthetőek meg közismert külföldi mesefigurás termékek (pl. Verdák, Micimackó, Thomas, stb.), csak abban az esetben, ha maga a mesefigura is egyértelműen saját készítésű: tehát például egyedileg varrott, egyedileg festett. Tipikusan nem jeleníthetőek meg például készen vett mesefigurás anyagból varrott termékek, szalvétatechnikával felvitt mesefigurás minták, és olyan mesefigurás termékek, ahol már maga a termék egyedisége sem kiemelkedő, például dekorgumiból, hungarocellből készült. Ilyen jellegű termékek csak saját tervezésű mintákkal jelenhetnek meg a Meskán. 

Szalvétatechnikával és gipszminta segítségével készült termékek: Szalvétatechnikás termékek csak akkor jeleníthetőek meg az oldalon, ha azok stílusa illeszkedik a Meska arculatába, tehát kerülendőek pl. a modoros mintájú, giccses színvilágú termékek. A szalvétatechnikával készült termékek esetében követelmény, hogy a szalvéta felragasztásán, lakkozásán túlmenően további egyedi hozzáadott értékkel bírjon a termék: pl. saját készítésű alap használata, szabadkézi festéssel való kombinálás, egyéb technika alkalmazása. Gipszmintába öntött termékek csak abban az esetben jeleníthetőek meg, ha stílusukkal illeszkednek a Meska arculatába, és ha maga a sablon is saját tervezésű, kivitelezésű.

A kritériumok elfogadásával az alkotó tudomásul veszi, hogy az oldal fenntartói, amennyiben úgy érzik, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg ezen elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatják a szóban forgó boltot, illetve termékeket. A javítások megtörténtét követően a bolt vagy termék újraaktiválása kérhető.

4/3. Az alkotokboltja.hu weboldalra termék az alábbi követelmények teljesítése esetén tölthető fel:

Eladásra csak olyan termékeket lehet felajánlani, amelyek valamely kézműves, képző-, vagy iparművészeti, illetve népművészeti technikához kapcsolódnak; különböző kézműves alapanyagok, kellékek, szerszámok, könyvek, leírások, tanfolyamok.

Termékfotó: Az Alkotók boltján csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.

Kategorizálás, technikák használata: A terméknél csak a valóban releváns kategóriák, alkalmazott technikák és színek jelölhetők meg.

Termék címe, leírása: A leírás kimerítő termékleírással rendelkezzen, ami minimálisan tartalmazza a termék méretét, funkcióját, és egyéb releváns használati jellemzőket. A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon egyedi megkülönböztető nevet.

Privát elérhetőségek: Privát elérhetőségek (e-mail cím, honlapcím, telefonszám, stb.) továbbra sem adhatóak meg sehol az oldalon: sem a feltöltött fotókon, sem a bolt-, profil-, termékoldal leírásaiban, sem pedig belső üzenetben. Tilos továbbá a kapcsolatfelvétel egyéb módjára történő utalás. A belső üzenetben megrendelt és elkészült termékeket a Meskára feltöltve, és az oldalon kosárba téve juthattok hozzá egymás elérhetőségeihez.

A kritériumok elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal fenntartói, amennyiben úgy érzik, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg ezen elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatják a szóban forgó boltot, illetve termékeket. A javítások megtörténtét követően a bolt vagy termék újraaktiválása kérhető.

4/4. A terméket feltöltő felhasználó köteles a termék adatlapján a termék pontos, valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait egyértelműen közölni. Ha a termék fotózásakor olyan kellékek is szerepelnek a képen, amelyek nem képezik az adásvétel tárgyát, akkor az eladó minden esetben köteles egyértelműen feltüntetni, hogy mely tárgyak csak illusztrációk. A termékek mellé feltöltött képen csak az adásvételre felkínált konkrét termék szerepelhet és csak annyi darabszámban, amennyire a megadott ár vonatkozik. Az utolsónak feltöltött képen illusztrációként megjelenhetnek a termékhez kapcsolódó egyéb tárgyak (pl. ékszer szett egyéb elemei), vagy teljesen azonos paraméterű, azonos árú, azonos technikával készített tárgyak (pl. más színben, más mintákkal, stb.), azonban ebben az esetben is a termék leírásában egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlat pontosan mely termék(ek)re vonatkozik, és pontosan hány darabra. Az eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós termék hirdethető.  Az eladó továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.

4/5. Az eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa megjelölt állapotban adja át a vevőnek.

4/6. Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként és postai díjaként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A termék feltöltésekor kötelező megadni a termék belföldi szállítási költségét, azonban az eladó nem jelölhet meg irreálisan magas szállítási költséget. A Meska oldalain a feltüntetett árak bruttó fizetendő összegek.

4/7. Az eladónak a meska.hu és az alkotokboltja.hu oldalra feltett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges. A termék megvásárlásával létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni.

4/8. A teljes Meska és Alkotók boltja felületén, azaz pl. a termékek leírásában, a bolt- és profil oldalak szövegében, a fejlécképen, boltlogón, termékképeken, illetve a felhasználók közötti levelezésben tilos bármilyen külső elérhetőséget (e-mail cím, postacím, telefonszám, webcím, blog, skype cím, a felhasználó termékeit árusító egyéb boltok neve, stb.) megadni, és tilos a külső kapcsolatfelvételre történő utalás. Kifejezetten tilos az eladó saját weboldalára mutató linket megadni, különösképp, ha a belinkelt oldalon vásárlási lehetőség is szerepel. Nem mellékelhető a termékhez olyan fénykép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója található. Ilyen esetekben a MESKA.HU Kft. jogosult a kérdéses terméket azonnal eltávolítani, illetve figyelmeztetéssel élni. Amennyiben ez többször előfordul, úgy az üzemeltető jogosult a felhasználó fiókjának felfüggesztésére.
A termék fotóján tilos bármilyen megkülönböztető, figyelemfelkeltő felirat elhelyezése, egyedül a felhasználónév apró betűs szerepeltetése megengedett a kép sarkában, a terméket nem eltakaró módon.

5. Vásárlás menete

5/1. A Polgári Törvénykönyv 211. §-a értelmében aki a Meskán a "kosárba" gombra kattint, és ezt követően vásárlási szándékát megerősíti, a szerződés kötésére ajánlatot tesz, az ajánlatához kötve marad. A vásárlás szerződéskötési nyilatkozatnak minősül, a vásárlás megerősítésével létrejön a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a vevő köteles a termékért fizetendő vételárat az eladónak megfizetni, a terméket megvenni, az eladó pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a vevőnek eladni.

5/2. Az eladónak és a vevőnek a vásárlás megerősítése pillanatától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Ezt követően a vevőnek két hét áll rendelkezésére, hogy a vételi ajánlatát teljesítse, azaz megvásárolja a Meskán meghirdetett terméket. Az eladónak lehetősége van arra, hogy a két hetes határidőt saját felelősségére meghosszabbítsa. Ha a vevő az eladó megkeresésére nem reagál, illetve két héten belül nem vásárolja meg a terméket, akkor az eladó az adásvételt a vevő hibájából meghiúsultnak tekintheti.

6. Adásvétel lebonyolítása

6/1. Az adásvétel lebonyolítása a részt vevő felek (eladó és vevő) feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a MESKA.HU Kft. semmilyen formában nem avatkozik bele.

6/2. Valamely termék megvásárlása után az eladó és a vevő a Meska rendszeréből e-mail üzenet és belső üzenet formájában kölcsönösen megkapják egymás elérhetőségeit. A Meska nem vállal felelősséget ezen elérhetőségi adatok valódiságáért, működőképességéért.

6/3. Amennyiben a vevő nem tesz eleget vásárlási kötelezettségének, vagy az eladó többszöri megkeresése után sem történik meg a kapcsolatfelvétel, az eladó kérvényezheti az adásvétel után felszámított jutalék visszatérítését. A jutalék visszatérítésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az eladó több alkalommal megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vevővel, de nem kapott választ, vagy a vevő kijelentette, hogy minden kötelezettsége ellenére sem vásárolja meg a terméket. A jutalék visszaigényléséhez az eladónak negatívan vagy semlegesen kell értékelnie partnerét, és a Meskának el kell küldenie a jutalék visszatérítési kérelmet. A kérelem benyújtására a vásárlást követő 30 napon belül van lehetőség. Abban az esetben, ha az eladó kéri a jutalék visszatérítését, de a vevő teljesítette kötelezettségét, vagy az eladó erre nem adott lehetőséget, azaz az eladó célja a jutalékfizetés megkerülése, úgy a Meska felfüggesztheti az eladó hozzáférését.

7. Partner értékelése

7/1. A Meska felhasználói a vásárlást követően kölcsönösen értékelik egymást, hogy a vásárlás sikeres volt-e vagy sem. Az értékelés típusa lehet pozitív, negatív vagy semleges. A véleményt érthetően, egyértelműen és tárgyilagosan kell megfogalmazni, ami minden Meska felhasználó számára elérhetővé válik, és a későbbiekben nem módosítható. A visszajelzések során ha a felhasználó mások jó hírét megalapozatlanul kockáztatja, ezért felelősséggel tartozik, akár bírósági per esetén is. A Meska semmilyen felelősséget nem vállal a visszajelzésekben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

7/2. Negatív partneri értékelés a kapcsolatfelvétel meghiúsulása miatt legkorábban a vásárlási szándékot követő 2 hét elteltével adható. Semleges visszajelzést abban az esetben lehet adni, ha az adásvétel meghiúsulása mindkét fél hibájára visszavezethető, vagy az csak nehézségek árán jött létre. A negatív értékelések szövegére az értékelt felhasználó válaszolhat. Ha egy felhasználó saját hibájából kapott negatív értékelést, arra nem adhat partnerének viszont negatív értékelést, ha a partner korrekt módon járt el.

8. Belső levelezés használata

8/1. Belső levelezés általános szabályai
A Meskán a belső levelezés elsődleges célja, hogy a szolgáltatás regisztrált felhasználói megbeszéljék az eladó termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, illetve konkrét megrendeléseket egyeztessenek le.
A levelezésnek nem célja, hogy teret adjon a feltöltött, vagy megrendelt termékek oldalon kívüli adásvételére.

8/2. A Meska belső levelezés használatával ellentétes tevékenységek
Bármely üzenetben szigorúan tilos:

elérhetőséget megadni, különösen e-mail cím, postacím, telefonszám, webcím, blog, skype cím, a felhasználó termékeit árusító egyéb boltok neve, stb. magában az üzenetben, vagy az üzenethez csatolt képen;

külső kapcsolatfelvételi lehetőségekre utalni;

körüzeneteket küldeni;

saját termékek reklámozási céljával más felhasználókat megkeresni;

káromkodni, sértő, offenzív, pornográf szövegeket és képeket küldeni;

másokat fenyegetni, sértegetni, rágalmazni;

az érintettekkel való egyeztetés nélkül bárki személyes adatait közzétenni;

más felhasználóval vagy a Meska szolgáltatásaival kapcsolatban valótlant állítani;

a többi felhasználót félrevezetni;

egy felhasználónak a Meska adminisztrátoraként feltüntetnie magát;

a Meska és a felhasználók közötti levelezést bemásolni;

más hirdetési vagy bármilyen egyéb weboldalt népszerűsíteni, annak használatára buzdítani, a Meskát az adott oldallal összehasonlító hozzászólásokat írni, burkolt vagy nyílt formában.

8/3. Szankciók
A belső üzeneteket az oldal Üzemeltetője moderálja. A Meska belső levelezésre vonatkozó szabályokkal ellentétes üzeneteket az oldal Üzemeltetője értesítés nélkül eltávolíthatja, az üzenet küldőjét inaktiválhatja, illetve kizárhatja a Meska felhasználói közül.

9. Tiltott tartalmak

9.1. A Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető lehet. Tilos továbbá más felhasználók lejáratása, illetve olyan adatok közzététele, amely a Meskával kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló adataira irányul.

9.2. A Meska oldalain a következő termékek árulása különösen tiltott:

gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek

veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag

hamis vagy hamisított termékek

olyan termékek amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait

lopott vagy jogellenes termékek

engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök

bármely olyan termék vagy szöveg ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy bármi olyan termék amit a MESKA.HU Kft. saját döntése szerint annak tekint

olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére

emberi, vagy állati szervek, szövetek

személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák

ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak

közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek

diplomamunkák, szakdolgozatok

pornográf anyag

szexuális szolgáltatás

10. Jogsértő tartalom jelzése, eltávolítási procedúra

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Meska üzemeltetőjét a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítés elküldésekor kérjük, adja meg, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri (termékkóddal megjelölve), illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, sejtésekre alapuló jelzéseket nem áll módunkban figyelembe venni!
Amennyiben a Meska üzemeltetője megítélése szerint szerzői jogsértés történik, úgy az érintett termékeket inaktiválhatja a Meska nyilvános felületeiről, azonban ez nem kötelessége.

11. Személyiségi jogok védelme

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a MESKA.HU Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. Az adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A felhasználó a regisztrációt követően minden esetben átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. A MESKA.HU Kft. a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Meska felhasználókról.
Az adatkezelésről bővebben a MESKA adatkezelési nyilatkozatában olvashat.A MESKA adatkezelési nyilatkozata

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55420/2012

1. Bevezetés

A MESKA.HU Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását; a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

2. Adatok tárolása, adatok biztonsága

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a MESKA.HU Kft. (1212 Budapest, Szebeni u. 44..; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.meska.hu és a www.alkotokboltja.hu oldalakon elérhető adásvételi szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás technikai hátterét, és a szerverek üzemeltetését is a Meska.hu Kft.  végzi. A Szolgáltatás használatával a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Szolgáltatás weboldalán.
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő és adatfeldolgozó az Üzemeltető.  A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein, Budapesten kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása; a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása; és a Felhasználási Szerződés érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.
A Szolgáltatás használatával a felhasználó és az Üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

3. Adásvétellel kapcsolatos adatkezelések

A Szolgáltatás használata általában regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, azonban mindennemű aktív tevékenység regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó az ilyen szolgáltatásokat nem használhatja. Az Üzemeltető bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel.
Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatás keretében vásárlást kezdeményez, az Üzemeltető kezelni fogja az adott felhasználó adásvétellel kapcsolatos adatait, ideértve a más felhasználók által hagyott véleményeket. A Szolgáltatás Üzemeltető részére fizetendő díjának elszámolásával és megfizetésével kapcsolatban a felhasználók részéről további adatok megadása válhat szükségessé. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában tárolja vagy egyébként kezelje.
A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk (e-mail címük) és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.
A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, a láblécben található Kapcsolat menüponton keresztül kérheti fiókja megszüntetését is. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A személyes azonosító és a jelszó csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

4. Egyéb adatkezelések

A felhasználók személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a MESKA.HU Kft. nem adja át az adatokat külső személyeknek vagy szervezeteknek. A MESKA.HU Kft. a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. által előírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Meska felhasználókról.
Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

Az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. Ezen felül a Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető is jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Amennyiben létrejön egy adásvétel, a résztvevő felek a kapcsolatfelvétel és a tranzakció lebonyolítása érdekében egymás elérhetőségeit (teljes név, e-mail cím, telefonszám, postacím) az Üzemeltetőtől automatikusan, az adásvétel létrejöttekor megkapják.

Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

Az Üzemeltető a Szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából a MESKA.HU Kft. a Google Analytics programot veszi igénybe, amely rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét és minden egyéb a Google Analitycs által nyilvántartott információt. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

5. Ajánlja a terméket barátjának

Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy terméket, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját.
A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

6. Értesítések

A Szolgáltató értesítést küld a Meska rendszerén belül a Felhasználó részére érkezett belső üzenetekről, amennyiben ezt a Felhasználó kérte.
A szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatással kapcsolatos - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt

marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.